Osmanlı Tarihi - Türk Tarihi - Dünya Tarihi Arama Kutusu

Türklerin Müslümanlaşması - Türkler nasıl müslüman oldu - Türkler zorla mı müslüman oldu - Türklerin islamiyeti kabülü

Emevi ve Abbasi hükümdarları cok Türk kani akıtmışlardır.

MURAT BARDAKÇI: Türklerin müslüman olmasındaki en büyük etkenlerden biri de Arapların cok güclü olması ve onlara karşı sürekli kaybetmemizdir.

MURAT BARDAKÇI: Türkler "İslam cok güzel bir dinmiş, haydi her beraber müslüman olalım" deyipte müslüman olmamışlardır.

ERHAN AFYONCU: Türklerin sopayla, zorla Müslümanlaşması tezine katılmıyorum.


Tarihin Arka Odası programı, 11 Temmuz 2009 gecesi tarih sohbetinden alıntılar.
Osmanlı Tarihi - Türk Tarihi - Dünya Tarihi Arama Kutusu